Neplatná smlouva je drahá smlouva

Nový občanský zákoník obsahuje pravidlo, které zní: Na právní jednání je třeba spíše hledět jako na platné než jako na neplatné. Tím je vyjádřen zásadní myšlenkový obrat od dosavadního stavu, který zavazuje každého, hlavně veřejnou moc (soudy). Má se tím zabránit nejen bezduchému formalismu při posuzování smluv, ale též jasně deklarovat, že jsou hranice, za něž nesmí veřejná moc z úřední moci vstoupit, a ve většině případů je jen na smluvních stranách, zda soud povolají, aby platnost smlouvy posoudil.

Komentáře

Seznam advokátů podle zaměření, to je advokádo.cz. Potřebujete poradit ohledně tohoto tématu? Zadejte váš dotaz online právní poradně.

Zadat dotaz do online právní poradny »

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Upozornění: Při odeslání právního problému v komentáři bohužel nejsme schopni zaručit kvalifikovanou odpověď. Pokud chcete komplexní a odborné řešení vašeho problému, využijte prosím online právní poradny.

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.