Lichva

Stávající platné a účinné zákonné normy českého právního řádu obsahují definici lichvy pouze v rámci trestního práva v úpravě trestného činu lichvy (§ 218 trestního zákoníku). Lichevní smlouvy v civilním právu jsou však předmětem judikatury civilních soudů, kdy soudy shledávají jejich neplatnost pro rozpor s dobrými mravy (s odkazem na ust. § 39 občanského zákoníku). Výslovnou právní úpravu lichvy v rámci občanského práva obsahuje až nový občanský zákoník, a to v podobě lichevní smlouvy.

Komentáře

Seznam advokátů podle zaměření, to je advokádo.cz. Potřebujete poradit ohledně tohoto tématu? Zadejte váš dotaz online právní poradně.

Zadat dotaz do online právní poradny »

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Upozornění: Při odeslání právního problému v komentáři bohužel nejsme schopni zaručit kvalifikovanou odpověď. Pokud chcete komplexní a odborné řešení vašeho problému, využijte prosím online právní poradny.

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.