Jednou z největších změn, které nový občanský zákoník přináší, je dědická smlouva. Za stávajícího stavu lze dědit buď ze zákona anebo na základě závěti. S příchodem nové úpravy můžeme očekávat staronový institut zvaný dědická smlouva. Jaké bude mít výhody, co přinese a jaký bude rozdíl oproti zbylým dvěma důvodům?
       

Pokračování tohoto článku »»»