Zrušení předkupního práva i pokuty pro nájemce! Ruce majitelům rozváže nový zákoník

Hladší založení Společenství vlastníků jednotek (SVJ) či zrušení předkupního práva. Nejen tyto změny zavádí od 1. července novela občanského zákoníku. Práva vlastníků by mohly posílit i smluvní pokuty pro nájemníky, a to až do výše tří měsíčních činží.

Pokračování tohoto článku »»»

Ministerstvo spravedlnosti: Co přináší novela bytového spoluvlastnictví?

Dne 3. dubna 2020 podepsal prezident republiky Miloš Zeman novelu občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a některých dalších souvisejících zákonů, která se týká zejména problematiky bytového spoluvlastnictví a družstev. Novelu v úzké spolupráci připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo spravedlnosti, zapojila se také řada odborníků z praxe. Zákon přináší mnohá zjednodušení a konkretizaci některých pravidel a účinný bude od 1. července 2020.

Pokračování tohoto článku »»»

Boj proti Airbnb pokračuje: V hlučných bytech zasáhnou strážníci, pak přijde kontrola

Na setkání s novináři dnes představila radní Hana Kordová Marvanová (STAN) nejbližší kroky, které se magistrát chystá učinit v souvislosti se stále zvětšujícím se problémem se sdílenými pronájmy bytů. Kromě novely v občanském zákoníku, kterou radní již připravuje, se město chystá využít i městskou policii, která by měla magistrátu hlásit problémová místa. Na tyto "průšviháře" se pak zaměří kontrola z magistrátu. V dalším kroku chce Praha také prosadit změnu zákona o cestovním ruchu a živnostenského zákona.

Pokračování tohoto článku »»»

Benda : Musíme řešit problematiku pronajímání na krátké časy

Projev na 40. schůzi Poslanecké sněmovny 12. února 2020 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Pokračování tohoto článku »»»

Červíčková : Bytová družstva disponují značnými prostředky, nemohou ale s nimi nakládat

Přes 8000 bytových družstev, která v České republice fungují, by už brzy mohlo mít možnost rozdělovat mezi své členy zisk. Oprávnění, které družstva ztratila v roce 2014, vrací do hry poslankyně Monika Červíčková pozměňovacím návrhem k novele občanského zákoníku. O osudu družstev rozhodne ve středu Poslanecká sněmovna.

Pokračování tohoto článku »»»

dTest: Pohled do budoucnosti - reklamace po očekávané novelizaci občanského zákoníku

Zapracování dvou nových evropských směrnic z oblasti spotřebitelských smluv do českého práva, které právě probíhá, zruší v občanském zákoníku 24měsíční zákonnou záruku. Spotřebitelům však poskytne nová práva, a to nejpozději do dvou let.

Pokračování tohoto článku »»»

Ministerstvo spravedlnosti: Spotřebitelé o dvouletou reklamační lhůtu nepřijdou

Ministerstvo spravedlnosti zaznamenalo negativní a zavádějící informace v souvislosti s chystanou změnou tzv. dvouleté zákonné záruky. Té se dotýká novela občanského zákoníku, která reaguje na evropskou legislativu. Tyto informace nevystihují celou podstatu chystané změny. Novela jako celek naopak práva spotřebitelů posiluje.

Pokračování tohoto článku »»»

dTest: Nesouhlasíte s výpovědí z nájmu bytu? Braňte se

Podle občanského zákoníku musí pronajímatel bytu ve výpovědi z nájmu poučit nájemce, že má právo podat proti výpovědi námitky. Jinak je výpověď neplatná. Nejvyšší soud však nedávno rozhodl, že výpověď ze strany pronajímatele je platná, i když v ní poučení o námitkách chybí. Pronajímateli tak odpadla jedna z povinností. Které ale i nadále platí? A jak se může nájemce proti výpovědi bránit?

Pokračování tohoto článku »»»

Kdy je možné potomka z dědictví vyloučit

I přesto, že se mnozí lidé v dědickém právu, které upravuje občanský zákoník, celkem orientují, stále ještě se mezi nimi vyskytují fámy a pověry, které s platnou právní úpravou nemají nic společného. Například se domnívají, že vydědit manželku nebo příbuzného, se kterým se nepohodli, nebo i potomka, který nevyhověl „přání“ rodičů, je celkem jednoduché. Ovšem tak jednoznačné to ale není.

Pokračování tohoto článku »»»

Rudolf Mládek: Zákeřná novela občanského zákoníku

Novela občanského zákoníku pod číslem návrh 411 není dobrým návrhem. V minulosti byly záležitosti společenství vlastníků jednotek upraveny zákonem č. 74/1992 Sb., o vlastnictví bytů, a jeho autoři stále ovlivněni dobou socialismu trvali na tom, že „moudrý kolektiv“ vlastníků bude opět kolektivně nejlépe spravovat svůj dům.

Pokračování tohoto článku »»»