Ukončení nájmu prostor určených k podnikání

Pronájem nemovitosti nebo její části pro podnikatelské účely má v novém občanském zákoníku svojí zvláštní úpravu, což se pochopitelně týká i specifik spojených s ukončením takového právního vztahu.

Pokračování tohoto článku »»»

Povinnost vnitřního uzpůsobení

Přizpůsobení vnitřních dokumentů právnických osob nové právní úpravě je oblíbené téma posledních měsíců. To platí zejména o přizpůsobení zákonu o obchodních korporacích („ZOK“). Počátkem roku 2014 však nabyl účinnosti i další kodex, veřejnosti dobře známý občanský zákoník, takzvaný NOZ. I ten zavádí povinnost právnických osob přizpůsobit jejich zakladatelské dokumenty nové právní úpravě. Jak to tedy s tím přizpůsobením vlastně je?

Pokračování tohoto článku »»»

Zachování dosavadního statusu quo

S přijetím zákona o obchodních korporacích (ZOK) a nového občanského zákoníku (NOZ) musela být mimo jiné vyřešena otázka, jakou právní úpravou se budou již existující právnické osoby, potažmo obchodní korporace, řídit. Řešení, které zákonodárci nakonec zvolili, však přináší mnohé nejasnosti.

Pokračování tohoto článku »»»

Kuriózní stížnosti dovolenkářů: V Bulharsku je moc Bulharů!

Občanský zákoník dal lidem do ruky novou zbraň, kterou se ale někteří snaží zneužívat. Touha získat slevu ze zájezdu vede mnohé Čechy až k bizarním reklamacím. A majitelé cestovních kanceláří očekávají, že se počet stížností ještě zvýší.

Pokračování tohoto článku »»»

Postoupení smlouvy dle nového občanského práva

Nový občanský zákoník se chlubí především velkou smluvní volností. Promítla se tato zásada také do oblasti postupování smluv?

Pokračování tohoto článku »»»

Firmy nestíhají měnit stanovy. Lhůta na zavedení změn z občanského zákoníku končí

Od poloviny roku začíná platit několik úprav, které se dotknou jak firem, tak většiny lidí. Od úterý se tak například snížila cena roamingu, klesly investiční pobídky pro podnikatele nebo skončila lhůta na převedení anonymních akcií na akcie na jméno.

Pokračování tohoto článku »»»

Co dělá Fanánek v kadibudce? Se*e na zákony!

Většina lidí si čte na WC noviny nebo časopisy. Vystudovaný právník František Moravec alias zpěvák a textař Lou Fanánek Hagen (48) si tam ale bere nový občanský zákoník! Proč to dělá?

Pokračování tohoto článku »»»

Většina firem nestihne revidovat své smlouvy,hrozí jim i zrušení

Přes 30 procent obchodních společností nestihne do konce června provést revizi svých společenských smluv, kterou po nich vyžaduje nový občanský zákoník a související zákon o korporacích. Další nejméně čtvrtina podniků tuto situaci vůbec nezačala řešit. Firmám, které změny neučiní, může hrozit až zrušení.

Pokračování tohoto článku »»»

Nový občanský zákoník přijde firmy na stamiliony

Do konce června si musí všechny podnikatelské subjekty nebo družstva nechat zkontrolovat, jestli jejich společenské smlouvy v obchodním rejstříku odpovídají novému kodexu.

Pokračování tohoto článku »»»

Letošní valná hromada se ČEZu prodraží o miliony. Musí rozeslat 135 tisíc dopisů

Až dosud se informace o konání valné hromady ČEZ vyvěšovaly pouze ve věstníku a na webu společnosti. Nově celou akci předražil občanský zákoník a povinnost informovat všech 135 tisíc akcionářů písemně.

Pokračování tohoto článku »»»